دسته نرم افزار: HSE

مدیریت هوشمند تجهیزات ایمنی کارکنان

HSE به مجموعه‌ای از استانداردها، قوانین، و دستورالعمل‌ها اطلاق می‌شود که با هدف حفظ سلامت و ایمنی افراد در محیط کار و حفاظت از محیط‌ زیست تدوین شده‌اند. هدف اصلی HSE پیشگیری از حوادث، بیماری‌های شغلی و کاهش تاثیرات منفی فعالیت‌های صنعتی بر محیط‌ زیست است. تحویل تجهیزات مناسب و ایمن در چارچوب HSE از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پس از اجرا این سیستم پیشرفته نه تنها کارایی و اثربخشی فرآیندهای مربوط به HSE را افزایش می‌دهد، بلکه به ایجاد یک محیط کار ایمن‌تر و پایدارتر کمک می‌کند.

ادامه »