دسته نرم افزار: مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان یک پلتفرم الکترونیکی است که به‌منظور تسهیل فرآیندهای مالیاتی و شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است. این سامانه به مودیان مالیاتی، اعم از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، امکان می‌دهد که صورت‌حساب‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ارسال و پایانه‌های فروشگاهی خود را به آن متصل کنند. هدف اصلی سامانه مودیان، ایجاد یک سیستم یکپارچه و کارآمد برای مدیریت و نظارت بر درآمدهای مالیاتی است که می‌تواند به بهبود شفافیت، کاهش تقلب‌های مالیاتی و افزایش کارایی فرآیندهای مالیاتی منجر شود.

ادامه »